corporate gonver 股東相關

 

意德士股票代號 7556

 

- 辦理股票過戶機構之名稱地址、網址及電話:

名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部      電話:(02)2381-6288
地址:台北市中正區博愛路17號3樓               

網址:http://www.sinotrade.com.tw/

 

- 意德士科技股東會相關資料

有關意德士科技之股東相關資料與公告訊息,請連結以下公開資訊觀測站,輸入公司代號7556或公司簡稱意德士查詢

public

 

 

 

 

 

cg  - 公司治理

cash  - 財務資料

 

 

 

stock